꡷ͪҾ   คึกคัก! ประชาชนร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดนครนายก  
꡷ͪҾ   ศพช.นครนายก เตรียมพร้อมต้อนรับและให้บริการน้ำดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม "BIKE อุ่นไอรัก" จังหวัดนครนายก  
꡷ͪҾ   จนท.ศพช.นครนายก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ  
꡷ͪҾ   คึกคัก! ซ้อมเสมือนจริง "Bike อุ่นไอรัก"  
꡷ͪҾ   สำเร็จแล้ว!! ผู้นำสุดปลื้ม จบหลักสูตร "วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ"  
꡷ͪҾ   มีอะไรจะบอก อยากรู้ไหมล่ะ อย่าช้า คลิกเลย  
꡷ͪҾ   ตะลึง! ปราญช์สัมมาชีพรวมตัว ฝึกวิทยายุทธ์เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้  
꡷ͪҾ   ช่วงบ่ายวันที่ 19 พ.ย. 2561 ของการดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชน  
꡷ͪҾ   [[ดอกมาแล้ว]] จากการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ(way of Life) มีผลผลิตให้เห็นแล้ว  
꡷ͪҾ   เริ่มแล้ว รุ่น4 วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ พระนครศรีอยุธยา  
꡷ͪҾ   จบแล้ว! วิทยาผู้นำสัมมาชีพ รุ่น 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
꡷ͪҾ   ฝึกเข้ม! วิทยากรผู้นำสัมมาชีพฝึกการเป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้  
꡷ͪҾ   โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชน รุ่นที่3  
꡷ͪҾ   โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชน รุ่นที่3  
꡷ͪҾ   โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชน รุ่นที่3  
꡷ͪҾ   เริ่มแล้ว!! ผู้นำสัมมาชีพ รุ่นที่3 จากเมืองกรุงเก่า  
꡷ͪҾ   พจ.ปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีปิดและมอบใบประกาศ การอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ  
꡷ͪҾ   ตื่นเต้น "วิทยากรสัมมาชีพ" วันที่2 จับไมค์  
꡷ͪҾ   หลักสูตร วิทยากรสัมมาชีพ รุ่น2 วันที่2  
꡷ͪҾ   หลักสูตร วิทยากรสัมมาชีพ รุ่น2 วันที่1  
꡷ͪҾ   พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานมอบใบประกาศหลักสูตรวิทยากรสัมมาชีพรุ่นที่1/2562  
꡷ͪҾ   การอบรม หลักสูตร วิทยากรสัมมาชีพวันที่ 2  
꡷ͪҾ   วันที่ 1 พ.ย. 61 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายกดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนรุ่นที่ 1  
꡷ͪҾ   กำหนดการฝึกอบรม โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชน ประจำปี2562  
꡷ͪҾ   เตรียมความพร้อมสถานที่ สำหรับรองรับการอบรมในปีงบประมาณ 2562  
꡷ͪҾ   ดำเนินการกิจกรรมฐานเรียนรู้ ศูนย์บ่มเพาะ Way of Life  
꡷ͪҾ   พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  
꡷ͪҾ   23 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยะมหาราช  
꡷ͪҾ   ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชน หลักสูตรวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ  
꡷ͪҾ   รองรับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 16 - 22 ต.ค. 2561  
꡷ͪҾ   ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9  
꡷ͪҾ   ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9  
꡷ͪҾ   ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ หลักสูตร "วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ" ประจำปี 2562  
꡷ͪҾ   ทีมจนท. และมดงาน ร่วมกันเตรียมพื้นที่สำหรับเป็นศูนย์บ่มเพาะ Way of Life ฐานมะนาวในวงบ่อ  
꡷ͪҾ   ประชุมมดงานเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษประจำปี 2562  
꡷ͪҾ   ทีมจนท. และมดงาน ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม ศูนย์บ่มเพาะ Way of Life ฐานผักกูด  
꡷ͪҾ   ทีมจนท. และมดงาน ร่วมกันร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม ศูนย์บ่มเพาะ Way of Life  
꡷ͪҾ   ทีมจนท. และมดงาน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และเตรียมพื้นที่สำหรับเป็นศูนย์บ่มเพาะ Way of Life  
꡷ͪҾ   ทีมจนท. และมดงาน ศพช.นครนายก ร่วมกันร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะ Way of Life  
꡷ͪҾ   ดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
꡷ͪҾ   การประชุมมอบหมายงาน และเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2562  
꡷ͪҾ   เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ศูนย์ฯ  
꡷ͪҾ   กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทำน้ำยาอเนกประสงค์ แก่บุคลากรของ ศพช.นครนายก  
꡷ͪҾ   ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวต่อไปของชุมชน OTOP นวัตวิถี  
꡷ͪҾ   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
꡷ͪҾ   การประชุมบุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ครั้งที่ 6/2561  
꡷ͪҾ   ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561  
꡷ͪҾ   “Look Forward : การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่ความยั่งยืน ”  
꡷ͪҾ   รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด  
꡷ͪҾ   ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2561  
꡷ͪҾ   เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9  
꡷ͪҾ   นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 และนำคณะกรรมการเยี่ยมชมสถานที่เพื่อขอการรับรองมาตรฐานการให้บริก  
꡷ͪҾ   ปรับภูมิทัศน์สระน้ำสัมพันธ์  
꡷ͪҾ   จัดสวนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและโดยรอบ ศพช.นครนายก  
꡷ͪҾ   ประชุมติดตามกับคณะทำงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตพื้นที่บริการ 5 จังหวัด  
꡷ͪҾ   ประชุมบุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ครั้งที่ 5/2561 (เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561)  
꡷ͪҾ   ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครนายก  
꡷ͪҾ   ผู้ตรวจราชการกรมฯ ให้แนวทางในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  
꡷ͪҾ   มอบช่อดอกไม้แสดงการต้อนรับและยินดีกับ นางประภา ปานนิตยกุล  
꡷ͪҾ   ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  
꡷ͪҾ   ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถี  
꡷ͪҾ   ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงาน OTOP นวัตวิถี ในฐานะ สปน. OTOP ระดับศูนย์ฯ  
꡷ͪҾ   ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม "หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ" จังหวัดนครนายก  
꡷ͪҾ   ติดตามประเมินผลหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ จังหวัดชัยภูมิ  
꡷ͪҾ   ติดตามประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ จังหวัดมหาสารคาม