꡷ͪҾ   ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2561  
꡷ͪҾ   เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9  
꡷ͪҾ   นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 และนำคณะกรรมการเยี่ยมชมสถานที่เพื่อขอการรับรองมาตรฐานการให้บริก  
꡷ͪҾ   ปรับภูมิทัศน์สระน้ำสัมพันธ์  
꡷ͪҾ   จัดสวนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและโดยรอบ ศพช.นครนายก  
꡷ͪҾ   ประชุมติดตามกับคณะทำงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตพื้นที่บริการ 5 จังหวัด  
꡷ͪҾ   ประชุมบุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ครั้งที่ 5/2561 (เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561)  
꡷ͪҾ   ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครนายก  
꡷ͪҾ   ผู้ตรวจราชการกรมฯ ให้แนวทางในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  
꡷ͪҾ   มอบช่อดอกไม้แสดงการต้อนรับและยินดีกับ นางประภา ปานนิตยกุล  
꡷ͪҾ   ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  
꡷ͪҾ   ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถี  
꡷ͪҾ   ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงาน OTOP นวัตวิถี ในฐานะ สปน. OTOP ระดับศูนย์ฯ  
꡷ͪҾ   ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม "หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ" จังหวัดนครนายก  
꡷ͪҾ   ติดตามประเมินผลหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ จังหวัดชัยภูมิ  
꡷ͪҾ   ติดตามประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ จังหวัดมหาสารคาม  
꡷ͪҾ   ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม "หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ" จังหวัดปราจีนบุรี  
꡷ͪҾ   ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม "หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ" จังหวัดปราจีนบุรี  
꡷ͪҾ   ติดตามประเมินผลหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  
꡷ͪҾ   ติดตาม หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  
꡷ͪҾ   ติดตาม หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น  
꡷ͪҾ   ติดตามหลักสูตรพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง สพจ.พระนครศรีอยุธยา  
꡷ͪҾ   ติดตามประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง  
꡷ͪҾ   ติดตามประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ  
꡷ͪҾ   การขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านโคกวัด  
꡷ͪҾ   การประชุมบุคลากร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ครั้งที่ 2/2561 (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)  
꡷ͪҾ   พิธีเปิดการฝึกอบรมศิลปะตามอัธยาศัย โดย สำนักงานวัฒนาธรรมจังหวัดนครนายก  
꡷ͪҾ   ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่ CDD Mobile บ้านต้นโพธิ์ จ.ปทุมธานี  
꡷ͪҾ   "รวมพลัง สรรสร้าง สวนมงคล ให้น่าอยู่" 12-14 กุมภาพันธ์ 2561  
꡷ͪҾ   ลงพื้นเก็บข้อมูล (Focus Group) ณ ศูนย์เรียนรู้ภูกะเหรี่ยง ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
꡷ͪҾ   โครงการพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่ : CDD Mobile  
꡷ͪҾ   โครงการพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่ : CDD Mobile กิจกรรมที่ 2-5 ระหว่างไตรมาส 1-3  
꡷ͪҾ   ทำความสะอาด สระน้ำใหญ่และปลูกผักกูด รอบๆสระน้ำ เป็นจุดเรียนรู้และสร้างอาชีพ  
꡷ͪҾ   รวมพลัง สรรสร้าง สวนมงคล ให้น่าอยู่ @ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย  
꡷ͪҾ   ทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ ล้างพื้น ตรวจซ่อมอุปกรณ์ชำรุด "ห้องประชุมพู่จอมพล"  
꡷ͪҾ   "รวมพลัง สรรสร้าง สวนมงคล ให้น่าอยู่" @ อาคารหอพักกาสะลองรีสอร์ท ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก  
꡷ͪҾ   กิจกรรมการเรียนรู้วิชานันทนาการ วันที่ 2 ว่าด้วยเรื่อง "ช้าง"  
꡷ͪҾ   กิจกรรมการเรียนรู้วิชานันทนาการ  
꡷ͪҾ   ประชุมทางไกลผ่านทางสื่อมัลติมีเดีย (ทีวี พช. live.cdd.go.th)  
꡷ͪҾ   รวมพลัง สรรสร้าง สวนมงคล ให้น่าอยู่  
꡷ͪҾ   "พุธ พัฒนา" 24 มกราคม 2561  
꡷ͪҾ   ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่39 “ขุนด่านเกมส์” ประจำปี 2561 โดยได้รั  
꡷ͪҾ   เตรียมความพร้อม การจัดการตลาดประชารัฐในจังหวัดนครนายก  
꡷ͪҾ   งานวิชาการ เก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพแก่คณ  
꡷ͪҾ   ลงพื้นที่เยี่ยมผู้นำสัมมาชีพ บ้านสองห้อง ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก  
꡷ͪҾ   งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันยุทธหัตถี" ประจำปี 2561  
꡷ͪҾ   วันคืนถิ่น ชาว พก.7  
꡷ͪҾ   พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน  
꡷ͪҾ   เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ  
꡷ͪҾ   ทิศทางการดำเนินงานกองทุนชุมชน ในปี 2561 และการวางบทบาท (Positioning) ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน  
꡷ͪҾ   พิธีทำบุญตักบาตร ถวายอาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดตำหนัก ณ ลานเราทำได้ ศพช.นครนายก  
꡷ͪҾ   ประชุมทบทวนหลังเสร็จกิจกรรมในวันที่สอง (After Action Review: AAR)  
꡷ͪҾ   พลังเครือข่าย : พลังขับเคลื่อนกองทุนชุมชน และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  
꡷ͪҾ   เทคนิคการบูรณาการกองทุนและการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา  
꡷ͪҾ   เล่าสู่กันฟัง (กรณีศึกษา เรื่องการบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญาและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ)  
꡷ͪҾ   11 มกราคม 2561 กิจกรรมภาคเช้า โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเงินชุมชน  
꡷ͪҾ   ประชุมทบทวนหลังเสร็จกิจกรรมในวันแรก (After Action Review: AAR)  
꡷ͪҾ   กิจกรรมเลือกคณะกรรมการประจำวัน (กว.)  
꡷ͪҾ   การสร้างวินัยทางการเงิน  
꡷ͪҾ   ทบทวนงานกองทุนชุมชน  
꡷ͪҾ   วิชา Happy Fund Rally  
꡷ͪҾ   พิธีเปิด! โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเงินชุมชน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมช  
꡷ͪҾ   เริ่มแล้ว! พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน  
꡷ͪҾ   พิธีมอบประกาศนีบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพและภาวะผู้นำสตรีอำเภอพระสมุทรเจดีย์  
꡷ͪҾ   ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเงินชุมชน