Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM ห้องสมุดออนไลน์ ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
     
KM @ CDLC-Nakhonnayok
 
 
 
 
  ชื่อเรื่อง วัน-เดือน-ปี ผู้เขียน ดาวน์โหลด
The LAST LECTURE
08-10-56
ชัยวัฒน์ แสงศรี
เที่ยวง่ายๆ สไตล์แบคแพคเกอร์
15-10-56
วสันต์ มาชัยภูมิ
มองดูชีวิตของความพอดี... โลกนี้น่าอยู่
28-10-56
อรวีย์ แสงทอง
กำแพงหัวใจ
20-11-56
วัชรินทร์ เมฆอับ
ความสุขของกะทิ
17-01-57
เบญจวรรณ ลือโฮ้ง
คิดแบบอัจฉริยะ มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก
21-01-57
กมลมณี วงศ์สว่าง
อยู่กับก๋ง
1-03-57
วัชรินทร์ เมฆอับ
แว่นตาชีวิต
12-03-57
ภาวิณี จีนหลักร้อย
การครองตน ครองคน ครองงาน ของผู้บริหารตามหลักคุณธรรม
24-04-57
ประภารัตน์ เพ็ชระ
ทำอย่างไรจะอ่านภาษาอังกฤษให้เก่ง
20-05-57
วัลย์ลิกา กองจันทร์
สนุกสนานกับการอ่าน
5-07-57
อำเภอ มาพวง
หน้าต่างบานแรก
17-07-57
ภาวิณี จีนหลักร้อย
พุทธวจนะ สำคัญไฉน
21-07-57
วัลย์ลิกา กองจันทร์
นางฟ้าติดปีก รอบ Seat Auditio 2 สิงหาคม 57
04-08-57
ศิววิทย์ อาชว์ปัณฑ์ธร
แทนดอกมะลิ่
06-08-57
อรวีย์ แสงทอง
     
 
   
   
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com