Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM ห้องสมุดออนไลน์ ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
     
KM @ CDLC-Nakhonnayok
 
 
 
ดู! E-Book Online
 
 
(1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

  ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ดาวน์โหลด
Seven Years In Tibet 7 ปี โลกไม่มีวันลืม”
ชัยวัฒน์ แสงศรี
เทคนิคการนำเสนอด้วย PowerPoint ให้น่าสนใจ
ศิววิทย์ อาชว์ปัณฑ์ธร
การวิจัยเชิงคุณภาพ
อรวีย์ แสงทอง
เทคนิคการเป็นพิธีกร
เบญจวัฒน์ ในวิกุล
การประพันธ์บทร้อยกรอง (โคลงสี่สุภาพ)
เศรษฐวิชญ์ พิสิฐพุฒินันท์
เลขานุการมืออาชีพ
เบญจวรรณ ลือโฮ้ง
สรุปผลการเข้ารับฝึกอบรม BPM
ประภารัตน์ เพ็ชระ
เคล็ดลับคู่ครัวไทย
ประภารัตน์ เพ็ชระ
เทคนิคการอ่านแบบบ้าน
ไชยพัฒน์ กระดิษฐ์
เทคนิคมักผมก่อนสระด้วยน้ำมันช่วยถนอมผมให้สวยมีน้ำหนัก
กมลมณี วงศ์สว่าง
เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ
วิสุทธิ์ / กมลมณี / ภาวินี
เทคนิคการเกษียนหนังสือราชการ
เบญจวรรณ ลือโฮ้ง
ฟิช ! ป(ล)าฏิหารย์แห่งความสำเร็จ
วิสุทธิ์ วงศ์สว่าง
ความรู้เกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ
วัลย์ลิกา กองจันทร์
เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
เศรษฐวิชญ์ พิสิฐพุฒินันท์
เทคนิคการส่งเสริมการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพในงานโสตทัศนศึกษา
วสันต์ มาชัยภูมิ
เทคนิคการฝึกอบรมในองค์กร
อรวีย์ แสงทอง
Think Like Zuk : คิดแบบอัจฉริยะ มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก
กมลมณี วงศ์สว่าง
เจาะจุดแข็ง
ไชยพัฒน์ กระดิษฐ์
เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษให้เก่ง
วัลย์ลิกา กองจันทร์
มาเลฟิเซนต์ กำเนิดนางฟ้าปีศาจ
เศรษฐวิชญ์ พิสิฐพุฒินันท์
บทกลอน KM
อรวีย์ แสงทอง
การดำเนินกิจกรรมสารสนเทศในงานพัฒนาชุมชน
อำเภอ มาพวง
เทคนิคถ่ายทอดสด งานบรรยาย สัมมนา ฯลฯ ต้นทุนต่ำ ประสิทธิภาพสูง
วสันต์ มาชัยภูมิ
     
 
KM TUBE (บันทึกองค์ความรู้ในรูปแบบวีดีโอ)
   
 
เทคนิคการจัดวางผ้าเช็ดตัว
สำหรับผู้เข้ารับบริการ (สมบัติ-บุญจันทร์)
 
เทคนิคการดูแลเครื่องตัดหญ้า
ในยุคโลกาภิวัฒน์ (จำลอง หนูเกาะเรียง)
เทคนิคการดูแลหอพัก
ก่อนและหลังให้บริการ (จำปี ผ้างาม)
เทคนิคการดูแลสวนให้สวยงาม
(วิชัย บุญสำเร็จ)
     
 
   
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com