ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ภาพกิจกรรม /VDO | บริการหลักสูตร | อาคารสถานที่ | คลังความรู้ KM | ห้องสมุดออนไลน์ | ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
     
เกี่ยวกับเรา
 
   
 
ประภา ปานนิตยกุล (สาว)
ผู้อำนวยการ ศพช.นครนายก
 
 
อรวีย์ แสงทอง (แขก)
หัวหน้างานอำนวยการ
ทวีศักดิ์ ช่วยเกิด (เล็ก)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/
หัวหน้างานวิชาการ
พิพัฒน์ จันทมณีสมบูรณ์ (พัฒน์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/
หัวหน้างานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประภารัตน์ เพ็ชระ (แอม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรชนก มาภรณ์ (นิ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ธนพล ทองแตง (ฮั่งตู๋)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วีณา ประดาสุข (ต๊อบ)
จพง.ธุรการชำนาญงาน
เรวดี พิมมณี(เรย์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ธีรุตม์ สุขขี (รัก)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วสันต์ สุจริต (ตั้น)
จพง.โสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
ชาญณรงค์ จิระขจรกุล (เฟิสท์)
นักทรัพยากรบุคคล
จารุพรรณ ไหมสมบุญ (มิ้ว)
นักทรัพยากรบุคคล
พัณนิดา วงคะเลียด (พัณ)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
   
     
XXX
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
   
     
XXXXX
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
   
 
สนิท ไชยชาติ (นิท)
พนักงานสถานที่
วิชัย บุญสำเร็จ (ตึ๋ง)
พนักงานสถานที่
จำลอง หนูเกาะเรียง (ลอง)
พนักงานทั่วไป
คนอง ไชยชาติ (ป๊อก)
พนักงานทั่วไป
บุญจันทร์ มาอุบล (แดง)
พนง.รักษาความสะอาด
         
สมบัติ บุญจันทน์ (บัติ)
พนง.รักษาความสะอาด
มุกจรินทร์ หนูเกาะเรียง (ส้ม)
พนง.รักษาความสะอาด
วรรณนา ทัณฑะรักษ์ (จ๊ะ)
พนง.รักษาความสะอาด
พรศักดิ์ แก่งสันเทียะ (แอ้ม)
พนง.รักษาความสะอาด
ศิริพร อรรคมะเสาร์ (ยุ้ย)
พนง.รักษาความสะอาด
         
 
ภุชชพงษ์ เต็มจิตต์ (รมย์)
จนท.รักษาความปลอดภัย
ประทีป พันธุ์โพธิ์ (เอ๋)
พนง.ขับรถ
บุษดี พั่วแดง (จันทร์)
จนท.รักษาความปลอดภัย
 
         
     
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com