ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ภาพกิจกรรม /VDO | บริการหลักสูตร | อาคารสถานที่ | คลังความรู้ KM | ห้องสมุดออนไลน์ | ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
     
เกี่ยวกับเรา
 

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
(เป็นราชการส่วนกลาง ตั้งอยู่ภูมิภาค ขึ้นตรงกับกรมฯ)


ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 45 ไร่ ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 88 บ้านสวนหงส์
หมู่ที่ 2 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก
ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครนายก 14 กม.
และห่างจากกรุงเทพฯ 121 กม.
เดิมมีชื่อว่า“สวนมงคล” เจ้าของชื่อนายมงคล ศรียานนท์
สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2498 สำหรับไว้เป็นสถานที่พักตากอากาศ
เมื่อปี พ.ศ. 2514 เจ้าของมีความประสงค์จะขาย “สวนมงคล”

และนายประสงค์ อิสรภักดี ซึ่งดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในขณะนั้น มีดำริที่จะซื้อไว้เพื่อ
เป็นสถานที่ฝึกอบรมของ กรมการพัฒนาชุมชน สวนมงคลมีบริเวณกว้างขวาง สถานที่เหมาะสมเป็นเอกเทศ
บรรยากาศดีมีอาคารเรือนพักอยู่แล้ว ถ้าได้ปรับปรุงเพียงเล็กน้อยก็จะสามารถใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่สมบูรณ์
และถัดมา ในปี พ.ศ. 2515 - 2516 นายพัฒน์ บุญยรัตพันธ์ อธิบดีฯ ท่านต่อมา ได้มีการตกลงซื้อกรรมสิทธิ์สวนมงคล
ในวงเงิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยตั้งชื่อว่า “ศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาชุมชนนครนายก”
โดยมีนายกริ่ง มะกร่าง เป็นผู้ปกครองศูนย์ฯ คนแรก ภายใต้สังกัดของกองฝึกอบรมปี

พ.ศ.2552 กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552
โดยยกฐานะจากกองฝึกอบรมเป็นสถาบัน การพัฒนาชุมชน กำหนดให้ศูนย์อบรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกเป็น
"ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก" สังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
มีเขตพื้นที่บริการ ในความรับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ

- จังหวัดนครนายก
- จังหวัดนนทบุรี
- จังหวัดปทุมธานี
- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- จังหวัดปราจีนบุรี

คลิ๊กเข้าสู่เว็บไซต์ สพจ.พระนครศรีอยุธยา คลิ๊กเข้าสู่เว็บไซต์ สพจ.พระนครศรีอยุธยา คลิ๊กเข้าสู่เว็บไซต์ สพจ.พระนครศรีอยุธยา คลิ๊กเข้าสู่เว็บไซต์ สพจ.พระนครศรีอยุธยา คลิ๊กเข้าสู่เว็บไซต์ สพจ.พระนครศรีอยุธยา คลิ๊กเข้าสู่เว็บไซต์ สพจ.พระนครศรีอยุธยา คลิ๊กเข้าสู่เว็บไซต์ สพจ.พระนครศรีอยุธยา

 
 
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com