ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM คลังข้อมูล ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
วีดีโอรวบรวมกิจกรรม/การบรรยาย

[ดูวีดีโอ เพิ่มเติม]

______________________________________________________________________________________________________
 
เขตพื้นที่บริการ 5 จังหวัด (นครนายก ปราจีนบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี) จำนวน 11 รุ่น ๆ ละ 4 ตำบล
 
รุ่นที่
วันที่ดำเนินการ
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รุปภาพ
เอกสาร
 
1
29-31
ตุลาคม 2558
ลำไทร วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เสาธง บางปะหัน
ท่าดินแดง ผักไห่
คู้สลอด ลาดบัวหลวง
 
2
9-11
พฤศจิกายน 2558
บ้านพลับ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
ชานนา เสนา
ท่าเรือ ปากพลี
นครนายก
นาหินลาด ปากพลี
 
3
12-14
พฤศจิกายน 2558
บ้านพริก บ้านนา
นครนายก
ศรีกะอาง บ้านนา
องครักษ์ องครักษ์
พระอาจารย์ องครักษ์
 
4
17-19
พฤศจิกายน 2558
เขาพระ เมืองนครนายก
นครนายก
พรหมมณี เมืองนครนายก
บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
บางขะแยง เมืองปทุมธานี
 
5
26-28
พฤศจิกายน 2558
กกเจา บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
กระแชง บางไทร
เสนา อุทัย
โพธิ์เอน ท่าเรือ
 
6
14-16
ธันวาคม 2558
กระแชง สามโคก
ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
บึงยี่โถ ธัญบุรี
ลำลูกกา ลำลูกกา
 
7
17-19
ธันวาคม 2558
บึงชำอ้อ หนองเสือ
ปทุมธานี
นพรัตน์ หนองเสือ
คลองสาม คลองหลวง
คลองหก คลองหลวง
 
8
21-23
ธันวาคม 2558
บางรักน้อย เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
ศาลากลาง บางกรวย
บางเลน บางใหญ่
ละหาร บางบัวทอง
 
9
24-26
ธัวาคม 2559
บางพลับ ปากเกร็ด
นนทบุรี
คลองข่อย ปากเกร็ด
หนองเพรางาย ไทรน้อย
ขุนศรี ไทรน้อย
 
10
11-13
มกราคม 2559
บางขาม บ้านสร้าง
ปราจีนบุรี
ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี
โพธิ์งาม ประจันตคาม
 
11
14-16
มกราคม 2559
ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ
ปราจีนบุรี
ท่าตูม ศรีมหาโพธิ
กบินทร์ กบินทร์บุรี
บ่อทอง กบินทร์บุรี
 
 
 
 
 
เรามีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน มีหลักสูตรหลักภายใต้กรอบแนวคิด
"พัฒนาผู้นำชุมชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง" จำนวน ๔ หลักสูตร คือ
 
1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader)
ระยะเวลา 3 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม
  2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)
ระยะเวลา 11 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในที่สุด
     
3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader)
ระยะเวลา 10 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในชุมชน นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และสร้างเครือข่าย
  4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader)
ระยะเวลา 15 วัน

มีวัตถุประสงค์ จะให้ผู้นำชุมชนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com